Startups en Incubators

Programmamanager TEC Europe & TEC-x (2014-2018)

Technology Entrepreneurship Community (TEC) is een landelijk netwerk van (student)ondernemers. Er zijn programma’s voor net startende tot zeer ervaren ondernemers. Ondernemers worden gecoacht door succesvolle ondernemers en investeerders. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en behoud van onderwijsprogramma’s bij het eerste deel; een honoursprogram in vier steden in 2015 is er samen met Universiteit Utrecht een MBA ontwikkeld. Na 2018 is het bedrijf zich aan het omvormen tot coaching en investeringsbedrijf voor buitenandse ondernemers die in Nederland willen starten. (IND-RvO Facilitator)

Onderzoeker Lectoraat FINE – post PhD, Haagse Hogeschool (2014-2017)

Leidend in een verkennend onderzoek en met events naar de effectiviteit van incubators voor het ondernemerschapsonderwijs. Onderzocht wordt wat de ervaringen zijn met de verschillende manieren die in ondernemerschapsonderwijs worden gebruikt zoals action learning, Effectuation, Lean Launchpad, coaching en incubation. Dit leidt tot het aantonen wat kritische succesfactoren zijn voor het leren door ondernemen binnen een incubator in een hogeschoolomgeving en welke daarvan door de school kunnen worden beïnvloed. Voor dit leerprogramma is een handboek voor docenten geschreven, over 5 jaar hybride ondernemen een verslag.

Kwartiermaker Buccaneer Delft (2015-2017)

Een private netwerk accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector, de Buccaneer Delft, verantwoordelijk voor concept en programma ontwikkeling. Met name Joint Industrie Projects wordt als cluster meerwaarde gebruikt. Dat is het aannemen van grote complexe vraagstukken met gelegenheid coalities van corporates en scale-ups.

Kwartiermaker Citylab Den Haag (2015)

In opdracht van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden en ROC Mondriaan, de ondernemerschapsonderwijs-programma’s van alle scholen te laten samenwerken. Vervolgens de studenten die gaan ondernemen verzamelen in één grote herkenbare locatie. Gemeente Den Haag financierde, vanwege de hoge ambitie om Den Haag ondernemender te krijgen.

Directeur ESA BIC Noordwijk (2011-2012)

Verantwoordelijk voor incubatorprogramma waarbij ondernemers ruimtevaarttechnologie omzetten naar aardse toepassingen. 6 medewerkers. Met als doel om de kennis bij ESA, TNO en de vereniging Spacened bedrijven te ontsluiten. Uitvoerder van ESA kennisvalorisatieprogramma van 7,8 MIO, onder toezicht van TNO, ESA, Rabobank Bollenstreek, en NSO. Opzetten van Incubator (500 m2) en European Space Innovation Centre (5.000 m2, 30 bedrijven). Partners NLR, Hazeltine Lake, Zierkzee en Rabobank Bollenstreek. Het aantrekken en begeleiden van 40 startende space ondernemers. Initiator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Rich’in Space (4x/jr, 30 p.), Vice Versa (4x/jr, 30 p.) en Woensdagmorgen.nl (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren

Kwartiermaker Stichting New Energy Docks (2009-2010)

Stichting van oa gem. Amsterdam, Shell, ING, VU (voorz. René Smit) en UvA met als doel open innovatie tussen partners, gebiedsontwikkeling en valorisatie. Thema: Duurzaamheid; Energie en Mobiliteit. 4 medewerkers. Uitbouwen van cluster incubator (500 m2, 15 bedrijven 45 p.) tot icoongebouw duurzaamheid op Noordelijke IJ-oever in de oude Shell toren. Initiator, organisator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Groengeld (3x/jr, 50p., Duurzame Chemie (eenmalig 200 p.), Dinsdag.nu (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren. Vormgeven van internationaal herkenbaar duurzaam bedrijvencluster met oa Haven Amsterdam, Shell en Amsterdamse Innovatie Motor.

Directeur BViT (2000-2008)

Een netwerkorganisatie die samen met kennisinstellingen, lokale overheden, MKB en multinationals, plaatselijk techno starters ondersteunt met ondernemen. 3 jaar achtereen top 5 van wereldwijde verkiezing ‘ Best Science Based Incubator’ eindigend voor oa Oxford, Stanford, MIT, Tel Aviv, Stockholm, Birmingham. In 2006 als beste Europese Incubator geëindigd, 2e wereldwijd.15 medewerkers.

Oprichter van 5 clusterincubators; in Delft - thema Complexe Netwerken (20 bedrijven, 40 p.), Utrecht - thema Open Scource Software (8 bedrijven, 20 p.), Den Haag met Draadloze Technologie (25 bedrijven, 60 p.) & thema Cross Media (35 bedrijven, 80 p.) en Den Helder met thema Off Shore (6 bedrijven, 15 p.)

Conceptontwikkelaar en/ of kwartiermaker van bedrijfsverzamelgebouwen als Caballerofabriek & Labs55 , Den Haag en Willemsoord , Den Helder. Adviseur Ministerie EZ en OCW over HOPE programma, voor ondernemers en kennisinstellingen.

Penningmeester Stichting European Space Innovation Center (2008-2012)

Toezichthoudende rol op het verantwoord besteden van 0,9 MIO inbouwpakket voor startervoorzieningen in Bedrijfsverzamelgebouw naast ESA. Stichting voert provinciale regeling uit en werkt in opdracht van de Gemeente Noordwijk. In het bestuur zat ook nog de projectontwikkelaar en de gemeente.


Directeur/beheerder ai BVG De Compagnie (2017-2018)

Vanuit mijn rol als raad van advies een jaar de operationale leiding gehad ivm ziekte verlof. 4000m2, 55 bedrijven in de clusters "Zorg" en "Strategie"


Kwartiermaker/placemaker ONS gebouw Sciedam (2018)

Gangmaker voor de transformatie van het voormalige gebouw van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam tot een plek waar de vernieuwing in de A20-zone zichtbaar gemaakt wordt.