Onderwijs, Overheid en Ondernemerschap

Kwartiermaker Citylab Den Haag (2015)

In opdracht van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden en ROC Mondriaan, de ondernemerschapsonderwijs-programma’s van alle scholen te laten samenwerken. Vervolgens de studenten die gaan ondernemen verzamelen in één grote herkenbare locatie. Gemeente Den Haag financierde, vanwege de hoge ambitie om Den Haag ondernemender te krijgen.

Kwartiermaker van Holland Space Cluster (2009-2010)

In samenspraak met kennisinstellingen, gemeenten, provincie en bedrijven uit regio Leiden-Noordwijk-Delft de vraag gekregen om tot een meer formele samenwerking te kunnen komen. Dit heeft in de beginfase geleid tot het tot stand komen van de White Paper Ruimtevaart door NSO en de Topsectorenaanvraag ‘Space en Agri’ samen met KAVB, LTO Noord, WUR, KvK

Voorzitter KIVI-TME (2014-2019)

Vanuit de rol als voorzitter van het koninklijk instituut voor Inginieurs - Techniek, Maatschappij en Economie, de werkgroep geleid van de energiedialoog in de landelijke maatschappeijke discussie over het energiegebruik in 2050. Kivi heeft een belangrijke rol gehad in het advies aan de minister.

Ontwikkelaar Secretaressepool, Albeda (2005-2008).

Circa 20 MBO studentes lopen half jaar stage in de caballerofabriek. Eén dag in de week komen docenten op locatie om les te geven.

Kwartiermaker en programmaontwikkelaar van Leiden Onderneeemt.nu (2007)

Een co-creatie van KvK Leiden, ROC Leiden, Gemeente Leiden en een bedrijfsverzamelgebouw zorgde voor onderwijsprogramma, coaching en huisvesting voor ondernemers uit ROC.

Clustermanager voor Maritieme Campus , Den Helder. (2013-2014)

In opdracht van het consortium Maritime Campus Netherlands, wat tot doel heeft den Helder te profileren tot derde Off-Shore / havenstad van de Noordzee, verantwoordelijk voor het aantrekken en begeleiden van 33 bedrijven in de Off Shore of Maritieme sector.

Onderzoeker Lectoraat FINE – post PhD, Haagse Hogeschool (2014-2017)

Leidend in een verkennend onderzoek en met events naar de effectiviteit van incubators voor het ondernemerschapsonderwijs. Onderzocht wordt wat de ervaringen zijn met de verschillende manieren die in ondernemerschapsonderwijs worden gebruikt zoals action learning, Effectuation, Lean Launchpad, coaching en incubation. Dit leidt tot het aantonen wat kritische succesfactoren zijn voor het leren door ondernemen binnen een incubator in een hogeschoolomgeving en welke daarvan door de school kunnen worden beïnvloed. Voor dit leerprogramma is een handboek voor docenten geschreven, over 5 jaar hybride ondernemen een verslag.

Programma manager Flower Science Center (2013)

In opdracht van de Gemeente Lisse, de gemeente profileren als het kenniscentrum van de regio op het gebied van Bollen en Bloemen. De samenwerking tussen de kennisinstellingen in het dorp en de ondernemers moet leiden tot meer innovaties en ondernemingen in de bollenteelt, wat uiteindelijk zal leiden tot oa meer toerisme

Kwartiermaker Stichting New Energy Docks (2009-2010)

Stichting van oa gem. Amsterdam, Shell, ING, VU (voorz. René Smit) en UvA met als doel open innovatie tussen partners, gebiedsontwikkeling en valorisatie. Thema: Duurzaamheid; Energie en Mobiliteit. 4 medewerkers. Uitbouwen van cluster incubator (500 m2, 15 bedrijven 45 p.) tot icoongebouw duurzaamheid op Noordelijke IJ-oever in de oude Shell toren. Initiator, organisator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Groengeld (3x/jr, 50p., Duurzame Chemie (eenmalig 200 p.), Dinsdag.nu (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren. Vormgeven van internationaal herkenbaar duurzaam bedrijvencluster met oa Haven Amsterdam, Shell en Amsterdamse Innovatie Motor.

Directeur ESA BIC Noordwijk (2011-2012)

Verantwoordelijk voor incubatorprogramma waarbij ondernemers ruimtevaarttechnologie omzetten naar aardse toepassingen. 6 medewerkers. Met als doel om de kennis bij ESA, TNO en de vereniging Spacened bedrijven te ontsluiten. Uitvoerder van ESA kennisvalorisatieprogramma van 7,8 MIO, onder toezicht van TNO, ESA, Rabobank Bollenstreek, en NSO. Opzetten van Incubator (500 m2) en European Space Innovation Centre (5.000 m2, 30 bedrijven). Partners NLR, Hazeltine Lake, Zierkzee en Rabobank Bollenstreek. Het aantrekken en begeleiden van 40 startende space ondernemers. Initiator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Rich’in Space (4x/jr, 30 p.), Vice Versa (4x/jr, 30 p.) en Woensdagmorgen.nl (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren.

Ontwikkelaar Innovatieblok, Haagse Hogeschool (2004).

Een blok van 9 weken waar IT studenten in eerste week getest worden op ontbrekende competenties, met behulp van een gamevormgame en met diezelfde game getoetst worden aan het einde.

Ontwikkelaar/projectleider Minor Ondernemen INholland, (2005-2008).

Een Equal project van 1,6 MIO, ism ING Bank, KvK, Gemeente Den Haag om jongeren in Den Haag meer ondernemend te krijgen, bestaande uit een 2 jarige minor, een incubator en een coaching programma.