Projectmanagement en Kwartiermaken

Kwartiermaker/placemaker ONS gebouw Sciedam (2018)

Gangmaker voor de transformatie van het voormalige gebouw van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam tot een plek waar de vernieuwing in de A20-zone zichtbaar gemaakt wordt.

Kwartiermaker YPCO (2019)

Founder en kwartiermaker van het bedrijf wat organisaties om jong talent aan te trekken en vast te houden.

Kwartiermaker Cyber Security incubator Den Haag (2017)

Onderzoek naar de haalbaarheid voor de inrichting en zelfstandige exploitatie van een incubator Cyber Security naast the Hague Security Campus. Doelgroep bleek te klein en was niet overmate bereid om in een incubator te zitten. HSD heeft de functie goed kunnen overnemen.

Kwartiermaker Buccaneer Delft (2015-2017)

Een private netwerk accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector, de Buccaneer Delft, verantwoordelijk voor concept en programma ontwikkeling. Met name Joint Industrie Projects wordt als cluster meerwaarde gebruikt. Dat is het aannemen van grote complexe vraagstukken met gelegenheid coalities van corporates en scale-ups.

Kwartiermaker van Holland Space Cluster (2009-2010)

In samenspraak met kennisinstellingen, gemeenten, provincie en bedrijven uit regio Leiden-Noordwijk-Delft de vraag gekregen om tot een meer formele samenwerking te kunnen komen. Dit heeft in de beginfase geleid tot het tot stand komen van de White Paper Ruimtevaart door NSO en de Topsectorenaanvraag ‘Space en Agri’ samen met KAVB, LTO Noord, WUR, KvK

Introductie Zootz (2004)

Bij en in opdracht van de ING is een nieuw betaalsteem ontwikkeld. In het projectteam zaten vier IT devellopers, één kwaiteitsmanager en twee financieel experts. Ik heb het team geleid van idee tot introductie.

Kwartiermaker Citylab Den Haag (2015)

In opdracht van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden en ROC Mondriaan, de ondernemerschapsonderwijs-programma’s van alle scholen te laten samenwerken. Vervolgens de studenten die gaan ondernemen verzamelen in één grote herkenbare locatie. Gemeente Den Haag financierde, vanwege de hoge ambitie om Den Haag ondernemender te krijgen.

Kwartiermaker Stichting New Energy Docks (2009-2010)

Stichting van oa gem. Amsterdam, Shell, ING, VU (voorz. René Smit) en UvA met als doel open innovatie tussen partners, gebiedsontwikkeling en valorisatie. Thema: Duurzaamheid; Energie en Mobiliteit. 4 medewerkers. Uitbouwen van cluster incubator (500 m2, 15 bedrijven 45 p.) tot icoongebouw duurzaamheid op Noordelijke IJ-oever in de oude Shell toren. Initiator, organisator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Groengeld (3x/jr, 50p., Duurzame Chemie (eenmalig 200 p.), Dinsdag.nu (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren. Vormgeven van internationaal herkenbaar duurzaam bedrijvencluster met oa Haven Amsterdam, Shell en Amsterdamse Innovatie Motor.