CV Toon Buddingh'


Chronologie

Na zijn studie in Delft doorliep hij, bij Stork diverse managementfuncties New Business Development. In 2000 heeft hij het bedrijf BViT gestart, wat hij tot een vijftal clusterincubators, een investeringsmaatschappij en een organisatieadviesbureau uitbouwde. In 2006 is BViT verkozen tot Best Science Based Incubator van Europa. Eind 2008 heeft hij dit bedrijf verkocht en is gaan werken als zelfstandig ondernemer in het domein Overheid – Ondernemerschap – Onderzoek.

Hij was vervolgens tot 2010 clustermanager bij New Energy Docks, een incubator voor Duurzame bedrijven, een valorisatieprogramma vanuit de VU, UvA en Shell New Technology lab en stond in teken van gebiedsontwikkeling Amsterdam Noord. Tot september 2012 heeft hij leiding gegeven aan de Space incubator, ESA BIC Noordwijk en beheerde het 4 MIO startersfonds. Hij gaf vorm aan het Holland Space Cluster. Vervolgens hielp hij parttime bij het finaliseren van het Maritieme cluster in Den Helder en was hij kwartiermaker van het Flower Science Center in Lisse. Hij heeft in een zeer complexe omgeving van vier onderwijsinstellingen aan het Citylab gewerkt. Hij heeft in 2016 en 2017 een onderzoek gedaan over de meerwaarde van Incubators, incl enkele publicaties, met een new onderwijsprogramma als gevolg. Vervolgens heeft hij als kwartiermaker de netwerk accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector (Buccaneer Delft) ontwikkeld. Hij heeft voor TEC Europe een landelijk honours programma voor student ondernemers ontwikkeld en een programma voor talentvolle buitenlanders. Vorig jaar was hij ad interim directeur bij het bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, waar hij ook in de raad van advies zit.

Op dit moment werkt hij aan een talent en innovatie development bedrijf met enkele millenials, waarbij de programma’s en games die hij het afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld bij middelgrote organisaties inzet als verandermanager.


Personalia

Naam:                          Antoon Hendrik Buddingh’
Adres:                          Leeuwendaallaan 33, 2281 GK, Rijswijk
Geboren:                    13 augustus 1970 in Ruhengeri (Rwanda)
Mobiel:                       +31 6 51332638
E-mail:                         toon@akebia-im.nl

Opleidingen

Post-PhD, VU Amsterdam ism Haagse Hogeschool (prof. Enno Masurel & Lector Klaas Molenaar). 2 jaar, drie publicaties.
RECYCLING / GRONDSTOFFENVWERWERKING / MIJNBOUWKUNDE, TU-Delft
VWO, Twents Avond College, Enschede, HAVO, Bataafse Kamp, Hengelo     
Financieel en Strategisch Management, Bureau Peter Korden
Nima-A & Nima-B
Mediatraining, Offerhaus Communicatie Training & VVD
Dynamisch coachen, SVC School voor Coaching
Topkader training (30 p.) Landelijke VVD (trainers oa Mark Rutte, Fred Teeven, Loek Hermans

Publicaties

Het Incubator Handboek voor Docenten (72p), by Toon Buddingh’, Haagse Hogeschool 2018

5 jaar Hybride Studenten Ondernemers, by Toon Buddingh’, Haagse Hogeschool 2017,

Survey of technological innovations in the living environment, by Toon Buddingh’, Agnes van Ardennen, Erik Fledderus, Annemieke Nijhof, Frank Witlox, Rene Jan Zorge & Lisanne Doeswijk. Raad van de Leefomgeving, januari 2015

Are incubators the new wonder tool for entrepreneurship education?
by Toon Buddingh’ et al In conference paper of VIA University College (Hostens, Danmark), January 2015

Performance Measurement in Business Incubators: Empirical Evidence from Europe,
by Gregor H.F. Noltes, Enno Masurel and Toon Buddingh’, 2011

Published in

Knowledge commercialization and valorization in regional economic development,
by Tüzin Baycan, Department of Regional Planning, Istanbul Technical University, 2012

Werkervaring

2008- heden                                 Directeur, eigenaar Akebia Interim Management

2000- 2008                                   Directeur, eigenaar BViT Innovatienetwerk                            

1997-2000                                   Stork Technical Services, Management Trainee

Nevenfuncties

- Voorzitter van Koninklijk Instituut voor Ingenieurs afdeling TME (2016-heden)

- Lid VVD partijcommissie Economische Zaken en Innovatie (2013-2016)

- Lid raad van toezicht Bedrijfsverzamelgebouw “De Compagnie” (2012-heden)

- Lid board (non-executive) Women Business International Initiative (2007-heden)

- Penningmeester Wijkvereniging Leeuwendaal (2015-heden)

- Coach en jeugdopleider Haagse Rugbyclub (2013-heden)

- Gemeenteraadslid (2010-2014)

Relevante projecten

Programmamanager TEC Europe & TEC-x (2014-2018)

Technology Entrepreneurship Community (TEC) is een landelijk netwerk van (student)ondernemers. Er zijn programma’s voor net startende tot zeer ervaren ondernemers. Ondernemers worden gecoacht door succesvolle ondernemers en investeerders. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en behoud van onderwijsprogramma’s bij het eerste deel; een honoursprogram in vier steden. In 2017 en 2018 heeft hij 23 internationale startups begeleid bij immigratie.

Kwartiermaker Citylab Den Haag (2015)

In opdracht van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden en ROC Mondriaan, de ondernemerschapsonderwijs-programma’s van alle scholen te laten samenwerken. Vervolgens de studenten die gaan ondernemen verzamelen in één grote herkenbare locatie. Gemeente Den Haag financierde, vanwege de hoge ambitie om Den Haag ondernemender te krijgen.

Onderzoeker Lectoraat FINE – post PhD, Haagse Hogeschool (2014-2017)

Leidend in een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van incubators voor het ondernemerschapsonderwijs. Onderzocht wordt wat de ervaringen zijn met de verschillende manieren die in ondernemerschapsonderwijs worden gebruikt zoals action learning, Effectuation, Lean Launchpad, coaching en incubation. Dit leidt tot het aantonen wat kritische succesfactoren zijn voor het leren door ondernemen binnen een incubator in een hogeschoolomgeving en welke daarvan door de school kunnen worden beïnvloed. Voor dit leerprogramma is een handboek voor docenten geschreven.

Kwartiermaker van Holland Space Cluster (2009-2010)

In samenspraak met kennisinstellingen, gemeenten, provincie en bedrijven uit regio Leiden-Noordwijk-Delft de vraag gekregen om tot een meer formele samenwerking te kunnen komen. Dit heeft in de beginfase geleid tot het tot stand komen van de White Paper Ruimtevaart door NSO en de Topsectorenaanvraag ‘Space en Agri’ samen met KAVB, LTO Noord, WUR, KvK.

Programma manager Flower Science Center (2013)

In opdracht van de Gemeente Lisse, de gemeente profileren als het kenniscentrum van de regio op het gebied van Bollen en Bloemen. De samenwerking tussen de kennisinstellingen in het dorp en de ondernemers moet leiden tot meer innovaties en ondernemingen in de bollenteelt, wat uiteindelijk zal leiden tot oa meer toerisme.

Kwartiermaker Buccaneer Delft (2015-2017)

Een private netwerk accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector, de Buccaneer Delft, verantwoordelijk voor concept en programma ontwikkeling. Met name Joint Industrie Projects wordt als cluster meerwaarde gebruikt. Dat is het aannemen van grote complexe vraagstukken met gelegenheid coalities van corporates en scale-ups.

Directeur ESA BIC Noordwijk (2011-2012)

Verantwoordelijk voor incubatorprogramma waarbij ondernemers ruimtevaarttechnologie omzetten naar aardse toepassingen. 6 medewerkers. Met als doel om de kennis bij ESA, TNO en de vereniging Spacened bedrijven te ontsluiten. Uitvoerder van ESA kennisvalorisatieprogramma van 7,8 MIO, onder toezicht van TNO, ESA, Rabobank Bollenstreek, en NSO. Opzetten van Incubator (500 m2) en European Space Innovation Centre (5.000 m2, 30 bedrijven). Partners NLR, Hazeltine Lake, Zierkzee en Rabobank Bollenstreek. Het aantrekken en begeleiden van 40 startende space ondernemers. Initiator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Rich’in Space (4x/jr, 30 p.), Vice Versa (4x/jr, 30 p.) en Woensdagmorgen.nl (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren.

Stichting van oa gem. Amsterdam, Shell, ING, VU (voorz. René Smit) en UvA met als doel open innovatie tussen partners, gebiedsontwikkeling en valorisatie. Thema: Duurzaamheid; Energie en Mobiliteit. 4 medewerkers. Uitbouwen van cluster incubator (500 m2, 15 bedrijven 45 p.) tot icoongebouw duurzaamheid op Noordelijke IJ-oever in de oude Shell toren. Initiator, organisator en spreker van congressen of terugkerende bijeenkomsten als Groengeld (3x/jr, 50p., Duurzame Chemie (eenmalig 200 p.), Dinsdag.nu (maandelijks 40 p.) met als doel kennisoverdracht en samenwerking initiëren. Vormgeven van internationaal herkenbaar duurzaam bedrijvencluster met oa Haven Amsterdam, Shell en Amsterdamse Innovatie Motor.

Clustermanager voor Maritieme Campus, Den Helder. (2013-2014)

In opdracht van het consortium Maritime Campus Netherlands, wat tot doel heeft den Helder te profileren tot derde Off-Shore / havenstad van de Noordzee, verantwoordelijk voor het aantrekken en begeleiden van 33 bedrijven in de Off Shore of Maritieme sector.

Programmaontwikkelaar onderwijs (2003-2014)

Ontwikkelaar/projectleider Minor Ondernemen INholland, (2005-2008). Een Equal project van 1,6 MIO, ism ING Bank, KvK, Gemeente Den Haag om jongeren in Den Haag meer ondernemend te krijgen, bestaande uit een 2 jarige minor, een incubator en een coaching programma.

Ontwikkelaar Innovatieblok, Haagse Hogeschool (2004). Een blok van 9 weken waar studenten in eerste week getest worden op ontbrekende competenties, met behulp van ondernemersgame en met diezelfde game getoetst worden aan het einde.

Ontwikkelaar Secretaressepool, Albeda (2005-2008). Circa 20 MBO studentes lopen half jaar stage in de caballerofabriek. Eén dag in de week komen docenten op locatie om les te geven.

Ontwikkelaar spelprogramma eXpert Learning eXperience (XlX), gespeeld bij ca. 80 scholen (2001-2008). Ondernemersgame, waar student-ondernemer met behulp van diverse adviseurs in één dag van businessidee naar businessplan komt.

Penningmeester Stichting European Space Innovation Center (2008-2012)

Toezichthoudende rol op het verantwoord besteden van 0,9 MIO inbouwpakket voor startervoorzieningen in Bedrijfsverzamelgebouw naast ESA. Stichting voert provinciale regeling uit en werkt in opdracht van de Gemeente Noordwijk. In het bestuur zat ook nog de projectontwikkelaar en de gemeente.

Directeur BViT (2000-2008)

Een netwerkorganisatie die samen met kennisinstellingen, lokale overheden, MKB en multinationals, plaatselijk techno starters ondersteunt met ondernemen. 3 jaar achtereen top 5 van wereldwijde verkiezing ‘Best Science Based Incubator’ eindigend voor oa Oxford, Stanford, MIT, Tel Aviv, Stockholm, Birmingham. In 2006 als beste Europese Incubator geëindigd, 2e wereldwijd.15 medewerkers.

Oprichter van 5 clusterincubators; in Delft - thema Complexe Netwerken (20 bedrijven, 40 p.), Utrecht - thema Open Scource Software (8 bedrijven, 20 p.), Den Haag met Draadloze Technologie (25 bedrijven, 60 p.) & thema Cross Media (35 bedrijven, 80 p.) en Den Helder met thema Off Shore (6 bedrijven, 15 p.)

Conceptontwikkelaar en/ of kwartiermaker van bedrijfsverzamelgebouwen als Caballerofabriek & Labs55, Den Haag en Willemsoord, Den Helder. Adviseur Ministerie EZ en OCW over HOPE programma, voor ondernemers en kennisinstellingen.

Talen

Nederlands:              Moedertaal

Engels:                        Vloeiend

Duits:                           Redelijk

Hobby’s

(Zee)zeilen. Op de Zuid-Hollandse en Friese wateren en op de Noordzee en Middellandse zee

Hockey, competitie Heren B, Rijswijkse Hockeyclub

Koken, barbecue en cateren

Persoonlijk

Getrouwd met Mirjam van den Broek. Corporate Secretary Maersk Nederland

Kinderen Pien (14) en Toon (11)