CV Toon Buddingh'


Werkervaring

2008- heden                                 Directeur, eigenaar Akebia Interim Management

2000- 2008                                   Directeur, eigenaar BViT Innovatienetwerk

1997-2000                                   Stork Technical Services, Management Trainee

Chronologische samenvatting

Trainee periode

Na mijn studie doorliep ik bij Stork diverse managementfuncties New Business Development. Ik heb mijzelf snel weten te ontwikkelen van techneut tot all round expert in het starten van nieuwe bedrijfsonderdelen, zoals een afdeling CE advies, een seperate cilindrische ketel en twee vestigingen voor verhuur van materieel in Duitsland.

Ondernemer periode

In 2000 heb ik de BViT gestart en uitgebouwd tot een vijftal clusterincubators, een investeringsmaatschappij en een organisatieadviesbureau, in 2006 verkozen tot Best Science Based Incubator van Europa. Na verkoop (2008) ben ik gaan werken als zelfstandig ondernemer in het domein Overheid – Ondernemerschap – Onderzoek - Onderwijs

Interim periode

Tot 2010 was ik innovatiemanager bij New Energy Docks; incubator voor duurzame bedrijven en partner bij de gebiedsontwikkeling rondom Shell in Amsterdam Noord. Tot 2012 gaf ik leiding aan vier FTE in ESA BIC Noordwijk, beheerde het 4 MIO innovatiefonds en gaf vorm aan het Holland Space Cluster. Vervolgens hielp ik bij het finaliseren van het Maritieme cluster in Den Helder en was programmamanager van het Flower Science Center in Lisse.

Ik heb voor vier Haagse onderwijsinstellingen het ondernemershuis Citylab gelanceerd. Vervolgens heb ik als kwartiermaker de BuccaneerDelft ontwikkeld, een private accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector. Ik heb voor TEC Europe een landelijk honneurs programma voor student ondernemers ontwikkeld en een programma voor talentvolle jonge buitenlanders. In 2018 was ik ad interim directeur bij het bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie. Eind 2019 heb ik de Millennial Consult opgezet, wat innovatie-games gebruikt om meer betekenisvol contact te maken tussen mensen binnen organisaties.

Bestuur periode

In ‘16 en ’17 heb ik onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Incubators met een nieuw HBO onderwijsprogramma als gevolg. Ik zit sinds begin 2020 in het hoofdbestuur van het Koninklijk instituut voor Ingenieurs, waar ik verantwoordelijk ben voor de nieuwe strategie; Mainstream en Dissiminatie via de afdelingen; Online profilering en smart marketing.


Personalia

Naam:                          Antoon Hendrik Buddingh’
Adres:                          Leeuwendaallaan 33, 2281 GK, Rijswijk
Geboren:                    13 augustus 1970 in Ruhengeri (Rwanda, Africa)
Mobiel:                       +31 6 51332638
E-mail:                         toon@akebia-im.nl

Opleidingen

2020                             Verandermanagement, Goodhabitz

2004, '11, '20          Mediatraining, Offerhaus Communicatie Training & VVD intern, Woordvoerders enzo.

2014-2017              Post-PhD, VU Amsterdam ism Haagse Hogeschool (prof. Enno Masurel & Lector Klaas Molenaar). 3 publicaties.

2012                             Topkader training (30 p.) Landelijke VVD (trainers oa Mark Rutte, Fred Teeven, Sander Dekker, Frank de Grave)

2006                             Dynamisch coachen, SVC School voor Coaching

1999, 2003               Nima-A & Nima-B

1998                             Financieel en Strategisch Management, Bureau Peter Korden

1990-1997              RECYCLING / GRONDSTOFFENVWERWERKING / MIJNBOUWKUNDE, TU-Delft

1983-1990              VWO, Twents Avond College, Enschede. HAVO, Bataafse Kamp, Hengelo

Publicaties

Het Incubator Handboek voor Docenten (72p), by Toon Buddingh’, Haagse Hogeschool 2018

5 jaar Hybride Studenten Ondernemers, by Toon Buddingh’, Haagse Hogeschool 2017,

Survey of technological innovations in the living environment, by Toon Buddingh’, Agnes van Ardennen, Erik Fledderus, Annemieke Nijhof, Frank Witlox, Rene Jan Zorge & Lisanne Doeswijk. Raad van de Leefomgeving, januari 2015

Are incubators the new wonder tool for entrepreneurship education?
by Toon Buddingh’ et al In conference paper of VIA University College (Hostens, Danmark), January 2015

Performance Measurement in Business Incubators: Empirical Evidence from Europe,
by Gregor H.F. Noltes, Enno Masurel and Toon Buddingh’, 2011

Published in

Knowledge commercialization and valorization in regional economic development,
by Tüzin Baycan, Department of Regional Planning, Istanbul Technical University, 2012

Nevenfuncties

Lid van het hoofdbestuur van Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (2020-heden), verantwoordelijk voor Strategie en Veranderproces
Voorzitter van KIVI afdeling Techniek Maatschappij en Economie (2016-heden)

Kascommissie Broodfonds De Compagnons (2019-2020)

Penningmeester Wijkvereniging Leeuwendaal (2015-heden)

Lid raad van toezicht Bedrijfsverzamelgebouw “De Compagnie” (2012-heden)

Lid board (non-executive) Women Business International Initiative (2007-2017)

Lid VVD partijcommissie Economische Zaken en Innovatie (2013-2016)

Lid VVD Kamercommissie Energie als expert in horizontaal boren bij schaliegaswinning (2014)

Gemeenteraadslid VVD Rijswijk (2010-2014), kandidaat/lijstduwer (2014 & 2018)

Lid Auditcommissie Jaarrekening Gemeente Rijswijk 2011-2014

RELEVANTE PROJECTEN

Ontwikkelaar AIMMS Campus ( 2020 – heden), 0,2 FTE
AIMMS is a technology platform that helps making high quality decisions with an increased level of consciousness about impact, trade-offs, opportunities and risks. My role is to start AIMMS Campus as a worldwide top institute for training and personal development to feed the AIMMS Community.

Program manager at Zidicircle (2019 – heden), projectbasis
Zidi promotes inclusive and sustainable economic growth through productive employment and decent work for all diaspora entrepreneurs through capacity building and financing. As program director I create active programs in the Netherlands and abroad.

Partner The Millennial Consult (2019-heden), projectbasis
The Millennial Consult is trainingsbureau voor talentontwikkeling van millennials, bestaande uit drie ondernemers en acht freelance trainers. Onze experts van de jonge generatie helpen bedrijven met verandertrajecten door het gamificeren van trainingen. Persoonlijke ontwikkeling en teambuilding staan centraal en gelden voor alle leeftijden.

Kwartiermaker - Placemaker Gemeente Schiedam (2018) 0,3 TFE
Het ONS gebouw staat in het midden van het grootste bedrijven terrein van Europe, de A20-zone in Schiedam/Rotterdam. Het gebouw wordt getransformeerd tot Lobby / Makers Space / Innovation Lab, waar bedrijven uit de regio en start/scale ups uit de Fijn Metaal, Automotive, Distributie of Food samen innoveren aan een duurzame maakindustrie. Opening van het gebouw ging gepaard met een kunsttentoonstelling (Foto) over 20 jaar maakindustrie in het gebied. Tentoonstelling en gebouw versterken elkaar door verbinding.

Exploitant ai Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie (2017-2018) 0,8 FTE
Eindverantwoordelijk voor gehele bedrijfsvoering van bedrijfsverzamelgebouw, met oa inkoop en gebruik van materialen. Verander-management naar thematisch cluster voor bedrijven in de zorg.

Kwartiermaker Buccaneer Delft (2015-2017) 0,6 FTE
Een private netwerk accelerator voor scale-ups in de energie en offshore sector, de Buccaneer Delft, verantwoordelijk voor concept en programma ontwikkeling. Met name Joint Industrie Projects wordt als cluster meerwaarde gebruikt. Dat is het aannemen van grote complexe vraagstukken met gelegenheidscoalities van corporates en scale-ups.

Kwartiermaker Citylab Den Haag (2015) 0,4 FTE
In opdracht van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden en ROC Mondriaan, de ondernemerschapsonderwijs-programma’s van alle scholen te laten samenwerken. Vervolgens de studenten die gaan ondernemen verzamelen in één grote herkenbare locatie. Gemeente Den Haag financierde, vanwege de hoge ambitie om Den Haag ondernemender te krijgen.

P rogrammamanager TEC Europe & TEC-x (2014-2018) 0,4 FTE
Technology Entrepreneurship Community (TEC) is een landelijk netwerk van (student)ondernemers. Er zijn programma’s voor net startende tot zeer ervaren ondernemers. Ondernemers worden gecoacht door succesvolle ondernemers en investeerders. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en behoud van onderwijsprogramma’s bij het eerste deel; een honoursprogram in vier steden. In 2017 en 2018 23 internationale startups begeleid bij immigratie.

Onderzoeker Lectoraat FINE – post PhD, Haagse Hogeschool (2014-2017) 0,6 FTE
Leidend in een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van incubators voor het ondernemerschapsonderwijs. Onderzocht wordt wat de ervaringen zijn met de verschillende manieren die in ondernemerschapsonderwijs worden gebruikt zoals action learning, Effectuation, Lean Launchpad, coaching en incubation. Dit leidt tot het aantonen wat kritische succesfactoren zijn voor het leren door ondernemen binnen een incubator in een hogeschoolomgeving en welke daarvan door de school kunnen worden beïnvloed. Voor dit leerprogramma is een handboek voor docenten geschreven.

Lid commissie verkenning technologische innovaties, Raad voor de Leefomgeving (2014-2015) 0 1 FTE

De commissie verkent voor vier ministeries technologische innovaties die de samenleving in de toekomst zullen beïnvloeden in de gebieden Voeding, Mobiliteit en Gebouwen. Studie is afgerond met een groots congres 'Connecting the Dots'

Sustainable Business Engineer (2013-2015) 0,1 FTE
SBE is actief als MKB bedrijfs-engineering organisatie, die bedrijven in de circulaire economie inverstor ready maakt. Markt, technologie, ondernemerschap en kapitaal komen samen. Met creativiteit, inzicht, gevoel voor de verschillende belangen, goede timing en strategie worden deze processen voor eigen participaties en voor derden succesvol en snel(ler) doorlopen worden.

Kwartiermaker Flower Science Center - Gemeente Lisse (2013) 0,4 FTE

De gemeente profileren als het kenniscentrum van de regio op het gebied van Bollen en Bloemen. De samenwerking tussen de kennisinstellingen in het dorp en de ondernemers moet leiden tot meer innovaties en ondernemingen in de bollenteelt, wat uiteindelijk zal leiden tot oa meer toerisme. Partners zijn oa. Keukenhof en museum Kasteel Keukenhof

Directeur ESA BIC Noordwijk (2011-2012) 1 FTE

Verantwoordelijk voor incubatorprogramma waarbij ondernemers ruimtevaarttechnologie omzetten naar aardse toepassingen. 6 medewerkers. Met als doel om de kennis bij ESA, TNO en de vereniging Spacened bedrijven te ontsluiten. Uitvoerder van ESA kennisvalorisatieprogramma van 7,8 MIO, onder toezicht van TNO, ESA, Rabobank Bollenstreek, en NSO. Opzetten van Incubator (500 m2) en European Space Innovation Centre (5.000 m2, 30 bedrijven). Partners: Museum Space Expo, NLR, Hazeltine Lake, Zierkzee en Rabobank Bollenstreek. Het aantrekken, funden en begeleiden van 40 startende space ondernemers.

Community manager Holland Space Cluster (2009-2012) 0,2 FTE
In samenspraak met kennisinstellingen, gemeenten, provincie en bedrijven uit regio Leiden-Noordwijk-Delft de vraag gekregen om tot een meer formele samenwerking te kunnen komen. Dit heeft in de beginfase geleid tot het tot stand komen van de White Paper Ruimtevaart door NSO en de Topsectorenaanvraag ‘Space en Agri’ samen met KAVB, LTO Noord, WUR, KvK.

Kwartiermaker Stichting New Energy Docks (2009-2010) 0,8 FTE

Stichting van oa gem. Amsterdam, Shell, ING, VU (voorz. René Smit) en UvA met als doel open innovatie tussen partners, gebiedsontwikkeling en valorisatie. Thema: Duurzaamheid; Energie en Mobiliteit. 4 medewerkers. Uitbouwen van cluster incubator (500 m2, 15 bedrijven 45 p.) tot icoongebouw duurzaamheid op Noordelijke IJ-oever in de oude Shell toren.

Investeerder Urenbank (2008-heden)
Investeringsvehicle van Akebia. Twaalf HBO en Universiteit afgestudeerden hebben ca €5.000 ontvangen in ruil tegen een ca 2 maand werk, te voldoen binnen 3 jaar. Zes van hen hebben na ca twee jaar een project uitgevoerd, vijf hebben tegen 15% rente per jaar afgekocht.

Aandeelhouder (1/21) Het Ondernemerscafé Den Haag (2004 – 2009) 0,1 FTE

Programmaontwikkelaar onderwijs & Arbeidsmarkt (2003-2018)

Ontwikkelaar/projectleider Minor Ondernemen INholland, (2005-2008). Een Equal project van 1,6 MIO, ism ING Bank, KvK, Gemeente Den Haag om jongeren in Den Haag meer ondernemend te krijgen, bestaande uit een 2 jarige minor, een incubator en een coaching programma.

Ontwikkelaar Innovatieblok, Haagse Hogeschool (2004). Een blok van 9 weken waar studenten in eerste week getest worden op ontbrekende competenties, met behulp van ondernemersgame en met diezelfde game getoetst worden aan het einde.

Ontwikkelaar Secretaressepool, Albeda (2005-2008). Circa 20 MBO studentes lopen half jaar stage in de caballerofabriek. Eén dag in de week komen docenten op locatie om les te geven.

Ontwikkelaar spelprogramma eXpert Learning eXperience (XlX), gespeeld bij ca. 80 scholen (2001-2008). Ondernemersgame, waar student-ondernemer met behulp van diverse adviseurs in één dag van businessidee naar businessplan komt

Docent in de vakken Marketing & Sales, Schrijven Ondernemersplannen, Presenteren op MBO, HBO en Universiteit,

Projectleider betaalsysteem Zootz (ING) (2003-2005) 0,6 FTE

Directeur BViT (2000-2008) 1 FTE
Een netwerkorganisatie die samen met kennisinstellingen, lokale overheden, MKB en multinationals, plaatselijk techno starters ondersteunt met ondernemen. 3 jaar achtereen top 5 van wereldwijde verkiezing ‘Best Science Based Incubator’ eindigend voor oa Oxford, Stanford, MIT, Tel Aviv, Stockholm, Birmingham. In 2006 als beste Europese Incubator geëindigd, 2e wereldwijd.15 medewerkers.

Oprichter van 5 clusterincubators; in Delft - thema Complexe Netwerken (20 bedrijven, 40 p.), Utrecht - thema Open Scource Software (8 bedrijven, 20 p.), Den Haag met Draadloze Technologie (25 bedrijven, 60 p.) & thema Cross Media (35 bedrijven, 80 p.) en Den Helder met thema Off Shore (6 bedrijven, 15 p.).

Conceptontwikkelaar / kwartiermaker van bedrijfsverzamelgebouwen als Caballerofabriek & Labs55, Den Haag en Willemsoord, Den Helder. Adviseur Ministerie EZ en OCW over HOPE programma, voor ondernemers en kennisinstellingen.


Skills en overige ervaring

Projectmanagement: Prince 2, ITIL, Agile,

Startup: Lean Startup, Effectuation

Business coaching: New Venture, HHS, Inholland, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Yes Delft, Rock start, ROC Mondriaan, RvO Startup facilitator, Breaking out, Kivi, KvK Haaglanden

Talen

Nederlands: Moedertaal

Engels:                        Vloeiend

Duits:                           Redelijk

Hobby’s

(Zee)zeilen. Op de Zuid-Hollandse en Friese wateren en op de Noordzee en Middellandse zee

Hockey, competitie Heren B, Rijswijkse Hockeyclub. Coach Meisjes B3

Coach en jeugdopleider Haagse Rugbyclub sinds 2013

Coach meisjes B3, Rijswijkse Hockey Club vanaf 2020

Koken, barbecue en cateren

Persoonlijk

Getrouwd met Mirjam van den Broek. Corporate Lawyer & board Maersk Nederland Holding.

Kinderen Pien (2005) en Toon (2008)